Válassza ki az országát!Válassza ki az országát!
Magyarország - lakossági

Adatvédelem

A személyes adatok titkosságának megőrzése fontos a Tarkett számára. Ez az adatvédelmi irányelv („Adatvédelmi irányelv”) tájékoztatással szolgál arról, hogy a Tarkett az alkalmazandó jogszabályok betartásával miként használja fel az Ön személyes adatait. Ezt a dokumentumot a következőkkel együttesen kell értelmezni: Süti irányelv.

Adatkezelő

Az adatkezelő a Tarkett Magyarország,a francia jog szerinti egyszerűsített részvénytársaság 7.700.000 EUR tőkével, a [Város] cégjegyzékében bejegyezve a cégjegyzékszám alatt, bejegyzett székhely:
1033, Budapest, Szőlőkert utca 4.
(a továbbiakban a „Tarkett”).

Külső linkek

A jelen Adatvédelmi irányelv kizárólag a Tarkett vagy a Tarkett Csoport más entitása által feldolgozott adatokra vonatkozik.

A Tarkettet nem terheli felelősség vagy kötelezettség az Ön által harmadik feleknek esetlegesen átadott személyes adatok feldolgozásáért, még akkor sem, ha a harmadik felekre mutató linkek a Tarkett honlapján kerültek megadásra.

A jelen Adatvédelmi irányelv a Tarkett honlapján vagy alkalmazásán keresztül elért harmadik fél honlapokra vagy alkalmazásokra nem terjed ki.

Adatok gyűjtése és felhasználása

A jelen Adatvédelmi irányelv az offline és online módon gyűjtött adatokra egyaránt kiterjed, beleértve a különféle csatornák, pl. honlapok, szociális média, ügyfelekkel való kapcsolattartás és események (üzleti vásárok stb.) útján gyűjtött személyes adatokat is beleértve. Fontos megjegyezni, hogy az egyik módszerrel (pl. honlap) gyűjtött adatokat összekombináljuk a más módszerekkel (pl. üzleti vásár, ügyfelekkel való találkozó) gyűjtött személyes adatokkal.

A Tarkett összegyűjti és feldolgozza a honlap útján vagy máshogy megadott információkat, például név, keresztnév, címek, e-mail címek, telefonszám, illetve cégnév és a cégnél betöltött beosztás, ha Ön a cége nevében jár el.

Személyes adatok kérése esetén a „*” szimbólum jelzi, hogy az adott adatot kötelező vagy opcionális megadni.

A Tarkett a következő célok bármelyikére feldolgozhatja az Ön személyes adatait (a cél az adott esettől függően eltérő is lehet):

  • Ügyféltámogatás: A Tarkett ügyféltámogatás, elsősorban a kérések megválaszolása céljából feldolgozza a személyes adatokat.
  • Nyereményjátékok és más promóciók: A Tarkett az Ön beleegyezésével (ha szükséges) feldolgozhatja a személyes adatait annak érdekében, hogy e-mail, szöveges üzenet, telefonhívás vagy postai levél útján felvegye Önnel a kapcsolatot az Önt érdekelhető termékeket és szolgáltatásokat érintően (marketing kommunikáció, reklám stb.).
  • Statisztikai elemzések: A Tarkett feldolgozhatja a személyes adatait statisztikai elemzések végzése céljából (marketingelemzés, kampányhatékonyság kiértékelés stb.).
  • A Tarkett rendszerei, platformjai, védett honlapjai vagy alkalmazásai biztonságával és hozzáférésével kapcsolatos adminisztratív célok:
  • Bármilyen más törvényes üzleti cél:

A személyes adatok nyilvánosságra hozása/átadása

A Tarkett csak a Tarkett Csoporton belüli másik entitásnak, és szükség esetén a Tarkett Európai Gazdasági Területen (EGT) belül vagy kívül működő alvállalkozóinak adhatja át az Ön személyes adatait, akik a Tarkett nevében, a fent ismertetett célokra feldolgozzák azokat. A Tarkett más felek számára nem értékesíti, adja át vagy bocsátja rendelkezésre a személyes adatokat.

A Tarkettet kötelezhetik arra, hogy adja át az Ön személyes adatait, ha azt bármely alkalmazandó törvény vagy jogszabály előírja, vagy egy igazságügyi vagy közigazgatási hatóság azt kéri.

Az összegyűjtött személyes adatok védelme

A Tarkett kötelezettséget vállal a személyes adatok védelmére és biztonságára, és megfelelő technikai és szervezeti szintű intézkedéseket tesz a személyes adatok jogosulatlan vagy véletlenszerű közzétételének, felhasználásának, hozzáférésének, elvesztésének, módosításának vagy megrongálásának megakadályozására.

A Tarkett az iparági szabványoknak megfelelő biztonságos adatrendszereket működtet. A személyes adatokhoz kizárólag a Tarkett vagy az alvállalkozói azon alkalmazottjai férhetnek hozzá, akiknek azokhoz bizonyos feladatok elvégzése vagy a fent meghatározott célok bármelyike miatt hozzáféréssel kell rendelkezniük. Azonkívül a Tarkett és az alvállalkozói minden alkalmazottját köti a titoktartási kötelezettség.

Amennyiben a személyes adatokat az EGT-n kívül található országba továbbítják, a személyes adatok biztonságát és védelmét szolgáló intézkedések a következőképpen valósulnak meg:

  • A személyes adatokat csak azoknak a Tarkett entitásoknak vagy olyan országbeli alvállalkozóknak adják át, aki az EU normái szerinti megfelelő szintű védelmet nyújt a személyes adatok számára.
  • A személyes adatok átadása az EU-val kötött normál szerződéses feltételek alapján történik.

A tárolás időtartama

A Tarkett a személyes adatokat csak az azok összegyűjtési céljának teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg, az alkalmazandó törvényekben megadott határidők, és minden törvényi és jogszabályi követelmény betartásával.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az alkalmazandó törvények értelmében Ön jogosult arra, hogy kérje az adatai rendelkezésre bocsátását, kijavítását vagy törlését, illetve a törvény szerint megtagadhatja a személyes adatai feldolgozását, ehhez e-mailt kell küldenie az adatvedelem[@]tarkett.com vagy levelet az alábbi címre:
Tarkett Magyarország
1033, Budapest, Szőlőkert utca 4.
(a továbbiakban a „Tarkett”).

A törvény értelmében, a kérését alá kell írni, és csatolni kell hozzá a személyazonosító okmányainak másolatát az Ön aláírásával. Azonkívül azt a címet is meg kell adni, ahova a választ kéri.